Administrasjon

Her finner du informasjon om administrasjonen i Elesco.

Customer service:

Phone: +47 99 30 00 02
We are open weekdays between 08:00-16:00.

Elesco Norge AS

Brennaveien 4
N-1481 Hagan, Norway
(Skytta Næringspark)

Invoice address

EHF: 996 703 185
Phone : (+47) 99 30 00 02
VAT: NO 996 703 185 MVA

Managing Director/CEO:

Serviceteam & Economy

Webmaster:


Board and administration:

  • Kjell Roar Unes - (Managing Director/CEO)

  • Christoffer Hamer  - (Chairman)

  • Frank Helstad - (Board member)

  • Kjetil Petterson - (Board member)

  • Linda Birkelid - (Board member)

  • Liv-Anne Svendsen - (Board member)

  • Kristian Mathiassen (Deputy board member)


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙