Elesco
 
 
 
 
Administrasjon
- Logg inn
 


2R Returservice


Elesco Midt-Norge AS

 
 

Bestilling av 2R-blanketter:

Med Postens 2R-blanketter gjør vi det enklere og raskere for deg å sende inn service til riktig merkeverksted.

Pakk varen godt, helst i originalemballasje og legg ved en kort feilbeskrivelse og kontaktinformasjon. Ved garanti skal kjøpsbevis vedlegges. Ved bruk av 2R må produkt størrelse og vekt ikke overstige 120cm x 60cm x 60cm og 35kg.

N.B. Ved overtredelse av mål/vekt grensene, vil avsender bli belastet for reel frakt, med fratrekk for maks tillatte belastning innenfor grensene. I tillegg vil det påføres et administrasjonsgebyr på 100,- NOK pr. faktura.

 
  Navn/Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnr./Sted:

E-post:

Merke:


Antall:


Vi gjør oppmerksom på at det vil bli belastet et undersøkelsesgebyr og frakt begge veier, ved ingen feil funnet. Hvis service ikke omfattes av garanti, vil det bli gitt et prisoverslag, hvor du deretter må godta om apparatet skal repareres for oppgitt pris, eventuelt sendes tilbake med et undersøkelsesgebyr og frakt begge veier.
Godtar betingelsene

 

 

Elesco